FOLGA NA ATENCIÓN PRIMARIA DE GALICIA O 9/10/11 DE ABRIL

unnamed

montaxe SOS traseiramontaxe SOS portada e cartaz

Advertisements
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

O plan do Sergas para a Atención Primaria non evita o malestar profesional e “referenda” a posible folga

O plan do Sergas para a Atención Primaria non evita o malestar profesional e “referenda” a posible folga

https://praza.gal/acontece/o-plan-do-sergas-para-a-atencion-primaria-non-evita-o-malestar-profesional-e-referenda-a-posible-folga

A enfermaría tamén se desmarca da reforma da Atención Primaria do Sergas: “Devólvenos aos anos 80”

Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (Agefec). Nas principais organizacións que representan o persoal da enfermaría en Galicia tampouco gusta a reforma da Atención Primaria que promove a Xunta coa intención declarada de trazar un novo modelo para as vindeiras xeracións, pero tamén coa vontade de frear o conflito que, como noutros eidos da sanidade pública medra dende hai meses entre reclamacións de máis persoal e medios.

https://praza.gal/politica/a-enfermaria-tamen-se-desmarca-da-reforma-da-atencion-primaria-do-sergas-devolvenos-aos-anos-80

 

Os colexios médicos rexeitan o plan da Xunta para a Atención Primaria por ser só “unha declaración de intencións”

https://praza.gal/politica/os-colexios-medicos-rexeitan-o-plan-da-xunta-para-a-atencion-primaria-por-ser-so-unha-declaracion-de-intencions

Rechazo frontal de los médicos al plan de Feijóo para afrontar la crisis sanitaria

A las críticas se ha sumado la Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (Agefec), que ha anunciado una “enmienda a la totalidad” de la propuesta de la Xunta. Las considera “un grave perjuicio a los intereses de la ciudadanía” porque supone un retroceso al “sistema de ambulatorios de la década de los setenta y ochenta”. El documento presentado por Sanidade, añade este colectivo, “está generando un grave malestar y crispación” en el personal de enfermería y supone un “menosprecio” porque no incluye sus peticiones.

https://elpais.com/sociedad/2019/02/25/actualidad/1551098540_112501.html
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Hai alternativa política e profesional á dereita sanitaria!

Hai alternativa política e profesional á dereita! Viuse o 10 de febreiro na Quintana.

 

líderes

MANIFESTO DA PLATAFORMA SOS SANIDADE PÚBLICA DE GALICIA A PROL DA MANIFESTACIÓN DO DÍA 10 DE FEBREIRO DO 2019, AS 12 DENDE A ALAMEDA DE COMPOSTELA ATA A QUINTANA.

A Sanidade Pública Galega está en perigo. Defendámola:

Temos un dos mellores sistema sanitarios do mundo, segundo a Organización Mundial da Saúde e as máis prestixiosas revistas internacionais; e está sendo derrubado aos poucos, para deixar espazo ao sector privado. As grandes multinacionais sanitarias viron en Galicia unha gran oportunidade de negocio, e contan coa colaboración dese gran comercial que é Núñez Feijoo.

A política da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, esta orientada a recortar, desmantelar e privatizar a Sanidade Pública Galega: co argumento de afrontar a crise económica, Feijoo recortou de maneira importante os recursos sanitarios públicos: desde o 2008 reduciuse nun 20% o gasto sanitario, suprimido máis de 1.000 prazas de persoal, 500 camas hospitalarias, etc.

O resultado desta estratexia, evidénciase en:

O mantemento e ocultación das listas de agarda, onde se acumulan miles de doentes pendentes de diagnóstico e tratamento. Antes de recibir atención, as persoas enfermas, deben pasar un calvario para acceder ás primeiras consultas, probas diagnósticas e tratamentos cirúrxicos.

A masificación das consultas de atención primaria, nas que o persoal médico debe atender entre 30-40-50-60 pacientes ao día e que conduciu á aparición de listas de agarda nos Centros de Saúde. Moitos pacientes deben esperar máis dunha seman antes de ser atendidos.

A deterioración dos Puntos de Atención Continuada, cuxa falta de recursos e persoal, conduciron a resultados dramáticos como todo o mundo coñece, polo que @s traballadores levan meses en folga.

O colapso dos Servizos de Urxencias dos hospitais, nos que se acumulan pacientes nos corredores en canto aparece a mínima epidemia de gripe ou durante picos de sobrecarga por outras enfermidades. A loita d@s traballadores do servizo de urxencias de Santiago para amplialo e dotalo adecuadamente é un exemplo de altruísmo para mellorar a atención da poboación.

A rebelión dos Servizos de Ambulancias, cuxos traballadores atopanse sometidos a condicións indignas.

A Dimisión d@s Xefes de Servizo de Vigo (que seguen dimitidos, diga o que diga o SERGAS) foi un punto de inflexión no conflito pola mellora da Atención Primaria.

A privatización avanza a pasos axigantados, con resultados desastrosos como o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo sometido a importantes recortes de recursos e persoal, para favorecer o Concerto Singular co hospital privado POVISA, que non reúne as condicións de persoal e servizos similares ás dos hospitais públicos. O amiguismo político, os conflitos de intereses e as portas xiratorias dos xerentes dos hospitais e os cargos públicos, están detrás do trato de favor que recibe este centro. O fracaso da privatización hospitalaria en Vigo móstrao que é o que ten as maiores listas de agarda de toda Galicia.

Aínda que a mobilización popular conseguiu que a creación do Hospital Único de Pontevedra sexa de financiamento e xestión privada, os cambios introducidos pola empresa privada redactora do proxecto ao servizo do PP e do Hospital Quirón, suprimirá recursos para favorecer a concertación con esta multinacional, reducindo para ilo camas, quirófanos, recursos diagnósticos inicialmente previstos, perpetuando así os déficits da área de Pontevedra.

Nuñez Feijoo modificou a Lei Galega de Saude para cambiar o modelo sanitario galego coa finalidade de alcanzar 4 obxectivos estratéxicos:

1.- Consolidar a marxinación e o sometemento da Atención Primaria aos hospitais: o PP aposta por reparar o dano á saúde centrando a súa estratexia na curación, transformando a saúde, nunha mercadoría que pode comprar e vender ao sector privado, en lugar da promoción, prevención e a educación sanitaria que son claves na Atención Primaria. Os Centros de Saúde e os PAC, cada vez máis empobrecidos e marxinados, poderían ser externalizados e subcontratados ao sector privado, como xa fixeron con outros servizos. A rebelión d@s traballador@s de Atención Primaria abre a esperanza de frear e reverter esta situación.

2.- Recentralizar o sistema acabando coa autonomía das áreas e hospitais comarcais:

Elimináronse catro áreas sanitarias.

Están a recortarse e desmantelando os hospitais comarcais, afastando á poboación rural da atención de saúde hospitalaria. Agora as persoas enfermas deben percorrer moitos quilómetros para recibir atención hospitalaria que antes tiñan preto dos seus domicilios. Aquí hai numerosas persoas e persoal sanitario que desde as Xuntas de Persoal e as Plataformas de defensa da sanidade, fixeron fronte a esta política inxusta e discriminatoria.

3.- Consolidar a precariedade laboral e abrir espazo á laboralización do persoal, mediante chiringuitos de xestión privada.

4.- Poñer a investigación, o desenvolvemento, a innovación e a formación do sistema sanitario público galego, en mans de laboratorios, empresas tecnolóxicas, bancos e multinacionais, mediante a creación de organismos de xestión privada nos que o SERGAS pon o financiamento e o sector privado: se fai cas patentes e as innovacións.

Nuñez Feijoo declarou “que pretende transformar o Sistema Sanitario Público Galego no motor para o desenvolvemento empresarial, poñendo o afan de lucro das empresas por encima do dereito á saúde da poboación”.

A Sanidade Pública enfróntase ao dilema de:

· Recuperar os recursos recortados ao longo destes anos e que a está sumindo nunha crise, que pon en risco o Sistema Sanitario Público Galego.

· Entrar nun proceso de deterioración, antesala da súa destrución.

O 26 de outubro de 2018 o estado español, membro da Organización Mundial da Saúde, asina a declaración de Astaná, renovando e reafirmando os principios recollidos xa 40 anos antes, na declaración de Alma-Ata. Isto significa que o Estado e as Administracións Públicas en xeral, consideran “inaceptábel dende o punto de vista ético, político, social e económico, que persistan as disparidades nos resultados sanitarios e a iniquidade na saúde”. No mesmo texto, os 193 países que conforman a Organización de Nacións Unidas, por unanimidade, recoñecen que “os servizos de promoción, prevención, curación e rehabilitación, e a atención paliativa, deben ser accesíbeis a tod@s (…) Xa non podemos (…) tolerar unha atención fragmentada, pouco segura ou de calidade deficiente. Debemos solucionar a escaseza de traballador@s da saúde e a súa distribución desigual. Debemos tomar medidas con respecto aos custos crecentes da atención sanitaria e os medicamentos e vacinas”. Como Plataforma, estamos preocupados pola exclusión sanitaria, que está instalada no noso Sistema de Saúde. Éste, deixa en situación de desatención ás persoas máis vulnerábeis, como son: ás persoas estranxeiras regulares, irregulares ou con dobre nacionalidade; ás persoas maiores de 65 anos; @s menores; ás mulleres embarazadas; ás persoas que precisan atención urxente…

Por todo isto, reivindicamos a cobertura universal dun sistema público, gratuíto, de calidade e accesíbel para todas as persoas, sen que isto poida supor risco de pobreza, nin por en perigo a saúde e os valores que a nosa sociedade ten fixado como innegociábeis: os Dereitos Humanos, a perspectiva de xénero, a interculturalidade e a integración social dende a solidariedade”.

Dende o a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia exiximos a Xunta de Galicia :

REVOCAR A REFORMA DA LEI GALEGA DE Saúde PARA recuperar as 4 áreas suprimidas, recuperar os recortes nos hospitais comarcais, suprimir as EOXIS e restaurando as Xerencias de Atención Primaria e na natureza da Axencia Galega do Ceñecemento para que a Investigación, o Desenrolo e a Formación sexan pública

AUMENTO DO ORZAMENTO na Atención Primaria, ata alcanzar o 25%.

ELIMINACIÓN DA TAXA DE REPOSICIÓN: que se convoquen TODAS as prazas que están vacantes e que se permita a todol@s profesionais que o consideren, seguir no seu posto de traballo, despois dos 65 anos.

OPOSICIÓNS INMEDIATAS para cubrir TODALAS vacantes que existen.

NEGOCIACIÓN DIRECTA CA XENTE DOS PACS para avaliar a problemática e poñerlle solución.

NEGOCIACIÓN DIRECTA COS RESPONSABLES DOS SERVIZOS DE URXENCIAS ata alcanzar unha solución satisfactoria.

CAMBIO NAS CONDICIÓNS LABORAIS da xente que está contratada en precario. Recuperar @s profesionais que están fora do Sistema Sanitario Galego cambiando de forma radical os salarios, os contratos e as condicións laborais.

XERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, en pe de igualdade ca de atención Especializada. Con orzamento propio, autónomo e con capacidade para xestionalo.

TEMPO DE CONSULTA SUFICIENTE, eliminando a burocracia inútil, mellorando a comunicación entre os niveis, mellorando a organización das axendas e a atención urxente durante a xornada laboral.

AUTONOMÍA DOS CENTROS DE SAÚDE con capacidade de xestión organizativa, polo menos, en axendas e substitucións.

REDEFINICIÓN DE CUPOS: persoas máximo en cada cupo: non superior a 1.200.

NON A PRIVATIZACIÓN do Sistema Sanitario Público Galego.

Abrir unha MESA DE DIÁLOGO entre a administración e @s responsables políticos, sindicais e sociais. En pé de igualdade

ELABORACIÓN DUN NOVO PLAN DE MELLORA DA ATENCIÓN PRIMARIA EN GALICIA, POR CONSENSO E CANTO ANTES.

Recoñecer que o Sistema Sanitario en Galicia é algo que ten que ter un CONSENSO entre as diferentes forzas políticas, para aplicar durante anos e ir mellorando o perdido por culpa da política do PP.

Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia.

Compostela 10 de febreiro do 2019 as 12 na Alameda.

 

https://sossanidadepublica.wordpress.com/2019/02/16/hai-alternativa-politica-e-profesional-a-dereita-viuse-o-10-de-febreiro-na-quintana/
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

As políticas da Xunta fixeron estoupar a burbulla da sanidade pública e outras novas

As políticas da Xunta fixeron estoupar a burbulla da sanidade pública

As saturacións das urxencias, a falta de persoal, prazas que non se cubren e tribunais de avaliación que se deben repetir. Ademais destes puntos, a sanidade pública galega esta deixando ver deficiencias froito da década de crise económica. O recorte de gasto incidiu na sanidade pública e agora a burbulla estoupou.

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/86547-politicas-xunta-fixeron-estoupar-burbulla-sanidade-publica

O plan do Sergas para a Atención Primaria non evita o malestar profesional e “referenda” a posible folga.

A Consellería de Sanidade presentou este mércores o borrador que pretende ser a base do novo modelo de Atención Primaria en Galicia “para os vindeiros 25 anos”. As continuas protestas, queixas e mobilizacións do persoal e dos usuarios pola “deterioración” do sistema sanitario nos últimos anos levaron o Sergas a impulsar melloras tras consultas nas últimas semanas cos profesionais a través dunha comisión criticada por falta de consenso ou pola ausencia de importantes organizacións, que mesmo se levantaron da mesa ante a cerrazón do Executivo.

https://praza.gal/acontece/o-plan-do-sergas-para-a-atencion-primaria-non-evita-o-malestar-profesional-e-referenda-a-posible-folga

Centenares de traballadores de ambulancias reivindican en Santiago un “convenio xusto”

Lembran á Consellería de Sanidade que “é a responsable das concesións” e pídenlle que “se molle” e “meta máis carne no asador”

Centenares de traballadores de ambulancias maniféstanse en Santiago - FOTO: EUROPA PRESS
http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/centenares-traballadores-ambulancias-reivindican-santiago-un-convenio-xusto/idEdicion-2019-02-21/idNoticia-1167425/

“Patronal culpábel, Xunta responsábel”: a loita das ambulancias atrona en Compostela

https://www.sermosgaliza.gal/articulo/traballo/patronal-culpabel-xunta-responsabel-loita-das-ambulancias-atrona-compostela/20190221092838076316.html

O Sergas gastará este ano máis de 670.000 euros en cregos para a sanidade pública

https://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/sergas-gastara-ano-mais-670000-euros-cregos-sanidade-publica/20190219130743076231.html

O hospital da Coruña bate outra marca e supera o seu maior número de transplantes nun ano

https://praza.gal/acontece/o-hospital-da-coruna-bate-outra-marca-e-supera-o-seu-maior-numero-de-transplantes-nun-ano
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

AS NOVAS SOBRE A GRAN MOBILIZACIÓN DO DÍA 10 EN COMPOSTELA E OUTRAS SOBRE A SANIDADE.

Feijoo equivocouse de manifestación! A Quintana foi unánime: +saúde -negocios -recortes -precariedade

Encheuse de novo a Quintana! A cabeceira da manifestación entraba na Quintana cando o final estaba aínda saíndo da Alameda, na Senra.Pídese un cambio da política sanitaria! Parar os recortes! Aumentar os recursos! Eliminar a precariedade! Recuperar as Áreas sanitarias eliminadas coa reciente lei galega de saúde (Monforte, Salnés, Mariña, O Barco)! Dignificar a Atención Primaria! Atender ás reivindicacións dos PAC! Facer contratos estables aceptables para fidelizar e atraer profesionais! Reducir as listas de espera!…Feijoo cambiou a axenda da súa viaxe institucional a USA, abandonou aos empresarios aos que acompañaba para  irse a unha manifestación da extrema dereita en Madrid. Non quixo saír na foto, no palco de honra, pero deixou aos empresarios tirados para ir ao acto patrio e mentres tanto a sanidade pública afundíndose.Coidar da saúde das persoas ten máis importancia que fomentar o negocio ou ir ás manifestacións da extrema dereita. Aprende Feijoo! A Quintana falou e ensina.

Mani 10F foto 2

https://sossanidadepublica.wordpress.com/2019/02/10/feijoo-equivocouse-de-manifestacion-a-quintana-foi-unanime-saude-negocios-recortes-precariedade/

Ningún dos xornais en papel abre hoxe coa manifestación da Sanidade.

Os xornais hoxe preferiron abrir coa manifestación de Madrid, a pesares de ter una afluencia moito menor da que esperaban os convocantes.

A cobertura da manifestación en Santiago pola Sanidade, tanto na prensa como nos medios públicos, nomeadamente a TVG, foi criticada por partidos políticos e cidadáns, pois na canle pública galega emitiron en directo a protesta en Madrid, conectando coa praza de Colón, relegando a un segundo plano á mobilización en defensa da sanidade pública en Compostela, o que motivou que a TVG fose de novo acusada de manipulación informativa polo tratamento que fixo de ambas manifestacións.

http://parte.gal/2019/02/11/ningun-dos-xornais-en-papel-abre-hoxe-coa-manifestacion-da-sanidade/

Clamor masivo pola sanidade pública: “Co lío que hai aquí e Feijóo está en Madrid”.

O centro de Santiago volveu ateigarse contra a política sanitaria de Feijóo. Milleiros de persoas encheron as rúas -e a praza da Quintana no final- contra os “recortes”, a “privatización” e a “deterioración” da sanidade pública, golpeada por conflitos e protestas en todos os seus ámbitos, sobre todo nos últimos meses.

https://praza.gal/acontece/clamor-masivo-pola-sanidade-publica-co-lio-que-hai-aqui-e-feijoo-esta-en-madrid

“É imposible negociar cunha Xunta negacionista que nin recoñece os problemas da sanidade”.

O centro de Santiago rebordou o pasado domingo nunha nova manifestación a prol da sanidade pública e contra os “recortes” e a “deterioración” que o sistema sanitario leva sufrindo anos en Galicia. Convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública, a marcha repetiu o éxito da de hai un ano e das convocadas en Vigo e Santiago nas últimas semanas. Con todo, a Xunta volveu criticar a mobilización por “non axustarse á realidade” e aludir a cuestións que, disque, non son certas.

https://praza.gal/acontece/e-imposible-negociar-cunha-xunta-negacionista-que-nin-reconece-os-problemas-da-sanidade

Unha multitude percorre Compostela ao berro de “Feixoo, menos Madrid, escóitanos aquí”

Unha maré de persoas respondeu á convocatoria de SOS Sanidade Pública contra os recortes sanitarios e contra a precarización. Feixoo, deslocado a Madrid para participar na manifestación de PP, Ciudadanos e Vox contra o Goberno de Pedro Sánchez, foi o gran protagonista das consignas que se berraron en Compostela.

https://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/multitude-percorre-compostela-ao-berro-feixoo-menos-madrid-escoitanos-aqui/20190210133407075917.html

“Feijóo, menos Madrid, escóitanos aquí”

Feijóo debería estar en Galicia observando á ciudadanía que dirixe, nunha das manifestacións máis contundentes e masivas dos últimos anos, tras a do Prestige. Pero unha vez máis Feijóo fai alarde do seu endiosamiento político, sen baixar á realidade.

Este domingo Santiago de Compostela berrou alto e claro contra os recortes do noso ben máis preciado: a sanidade pública.A cidadanía é intelixente e consciente de que, levantar o Estado de benestar foi moi difícil e levou moitos anos.As galegas e galegos fomos pacientes e pouco a pouco ao longo dos últimos anos advertimos mediante concentracións locais, reunións coa Xunta, manifestacións, dimisións de cargos sanitarios… pero xa non aguantamos máis.

https://www.mundiario.com/articulo/eurorregion/feijoo-menos-madrid-escoitanos-aqui/20190210225859145497.html

Case tanta xente en Galicia defendendo a Sanidade como en Madrid defendendo a indivisibilidade de España

Miles de persoas clamaron en Santiago contra os recortes e a privatización e pola dignidade da sanidade pública galega.

A manifestación, convocada por SOS Sanidade Pública, arrancaba trala pancarta co lema “Sanidade Pública en perigo”, apoiada por miles de persoas entre as que se atopaban unha quincena de colectivos e plataformas galegas, profesionais do sector, sindicatos, os líderes dos partidos da oposición….

http://parte.gal/2019/02/11/case-tanta-xente-en-galicia-defendendo-a-sanidade-como-en-madrid-defendendo-a-indivisibilidade-de-espana/

Miles de persoas claman en Santiago en contra os “recortes” e a “privatización” da sanidade galega

Manifestación en Santiago contra os recortes e a precarización da sanidade - FOTO: PEPE FERRÍN
http://www.galiciahoxe.com/vivir-hoxe-galicia/gh/miles-persoas-claman-santiago-recortes-privatizacion-da-sanidade-galega/idEdicion-2019-02-11/idNoticia-1165073/

Persoal de Urxencias do Clínico de Santiago pide amparo á xustiza ante un novo “colapso”

Na décimo cuarta semana de folga, persoal médico das Urxencias do Hospital Clínico de Santiago vén de pedir amparo ao xulgado ante os continuos “colapsos” que denuncia no servizo, o último este pasado luns. A delegada de prevención enviou a solicitude na pasada tarde “co fin de evitar situacións catastróficas como as acontecidas nas datas recentes nas que mesmo se produciu o falecemento de pacientes tras deteriorarse nos corredores den ter podido ser diagnosticados axeitadamente polos médicos”.

https://praza.gal/acontece/persoal-de-urxencias-do-clinico-de-santiago-pide-amparo-a-xustiza-ante-un-novo-colapso

As protestas pola “deterioración sanitaria” intensifícanse e espállanse por toda Galicia

https://praza.gal/acontece/as-protestas-pola-deterioracion-sanitaria-intensificanse-e-espallanse-por-toda-galicia

“O sistema de Centros de Planeamento Familiar esmorece. É un momento de grande inquedanza”.

O pasado ano o Centro de Planeamento Familiar (COF) da Coruña conmemorou o seu 35 aniversario. Foi unha iniciativa pioneira do concello herculino, que foi seguida un ano máis tarde da apertura de centros en toda España, impulsados polo Insalud. Durante décadas, estes centros veñen prestando unha atención sobresaliente á saúde sexual -sobre todo (pero non só) a das mulleres-, anticoncepción, problemas de parella e cun importante labor de prevención e educación. Porén, tanto os dous centros existentes na Coruña coma o resto dos que funcionan en Galicia veñen sufrindo nos últimos anos un continuado proceso de desgaste e de desmantelamento.

 

https://praza.gal/acontece/o-sistema-de-centros-de-planeamento-familiar-esmorece-e-un-momento-de-grande-inquedanza

Sermos333: A sanidade pública, na UCI

Desde 2009 a sanidade pública galega sufriu un tesoirazo de 2.200 millóns de euros. Un recorte que ten como principal consecuencia o deterioro da calidade asistencial. Ás listas de agarda súmanse médicas e médicos que atenden máis de 60 doentes á xornada; PAC desmantelados; feche de camas; abandono da Atención Primaria… analizámolo no número 333 do semanario Sermos Galiza, xa dispoñíbel na loxa.

https://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/sermos333-sanidade-uci/20190206192534075826.html

El Sindicato de Enfermería denuncia la falta de matronas en Ourense

Con el ratio inferior de Galicia y también de España, en Ourense hay un total de 30 profesionales para atender a toda la provincia

http://www.laregion.es/articulo/ourense/el-sindicato-de-enfermeria/20190212110931854110.html

PSOE y BNG coinciden en demandar el Servizo de Hemodinámica en el CHUO las 24 horas de todos los días

“Baltar e Feijóo non poden ser quen decidan se unha persoa infartada debe vivir ou morrer”, dice el PSOE, mientras la parlamentaria del BNG, Noa Presas, anuncia que interpelará en el Parlamento al conselleiro Almuiña

https://www.ourensedixital.com/_novas/19/02/05_03.htm

Aparcar en el hospital: veinte minutos dando vueltas para acabar en el (único) párking

La apertura del nuevo aparcamiento del CHUO sigue sin fecha fija

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2019/02/12/aparcar-hospital-veinte-minutos-dando-vueltas-acabar-unico-parking/0003_201902O12C6992.htm

El mayor riesgo de Axuda a Domicilio de Ourense lo constituye la fecha del 3 de abril, precisa Comisiones Obreras

Con el servicio en precario desde el pasado 3 de enero, el 3 de abril la actual concesionaria se desentiende del mismo. Nada se sabe de los pliegos del nuevo concurso, ni de que haya tiempo de adjudicarlo

https://www.ourensedixital.com/_novas/19/02/11_01.htm

Aumentaron en 2018 las operaciones quirúrgicas en los hospitales ourensanos que no precisaron hospitalización

https://www.ourensedixital.com/_novas/19/02/10_02.htm

Concentración no Hospital de Monforte para denunciar o “desmantelamento da sanidade pública”

As concentracións, convocadas polos sindicatos CCOO, UGT, PROSAGAP E CIG-SAÚDE terán lugar todos os martes ás 12.00. Na deste martes, participaron, ademais, representantes socialistas como o Alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, concelleiros, voceiros e militantes da zona sur da provincia.

http://xornaldelemos.gal/sociedade/8133-concentracion-no-hospital-de-monforte-para-denunciar-o-desmantelacion-da-sanidade-publica/

Las farmacias en Galicia alertan de problemas graves de abastecimiento en 50 medicamentos

Los farmacéuticos advierten que cada vez faltan más fármacos – Existen dificultades en el suministro de varios antidepresivos, medicinas para evitar arritmias y contra la tensión alta

https://www.farodevigo.es/galicia/2019/02/12/farmacias-alertan-problemas-graves-abastecimiento/2049922.html

O Sergas insiste nun aumento das prazas MIR como solución ás demandas do persoal sanitario

Tras a multitudinaria manifestación do domingo a prol da sanidade pública, o xerente do Servizo Galego de Saúde asegurou que o remedio nesta situación “non pasa por unha soa actuación”. Fixo fincapé no alto número de aspirantes que se presentaron ás probas para ser Médicos Internos Residentes.

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/85811-sergas-insiste-nun-aumento-prazas-mir-solucion-demandas-persoal-sanitario
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Colapso (intencionado) na sanidade pública galega

ilustración miguel

Colapso (intencionado) na sanidade pública galega

A xestión sanitaria da Xunta destaca polo seu carácter privatizador, que pon os intereses das empresas por riba dos pacientes. O colapso na atención primaria e nas urxencias son o resultado dunha privatización implacábel que favorece o lucro de xigantes empresariais como Medtronic.

Un multimillonario dono dunha farmacéutica doa parte do seu patrimonio a un hospital tras perder ao seu pai, enfermo de Alzheimer. Para o hospital, esta noticia incríbel permite mellorar as instalacións, facéndoas máis eficientes e, o máis importante, sen dar nada a cambio. Só un médico ve algo raro detrás dunha doazón tan xenerosa e aparentemente altruísta. Como é posíbel que un empresario multimillonario regale os seus cartos? Non se equivoca. Ao tempo, todas as decisións teñen que pasar polo millonario, decidindo a quen curar segundo os gastos que supoña, esixindo que se proben os medicamentos da súa farmacéutica e despedindo a traballadoras –entre elas a este médico– por non estar de acordo coa procura do máximo beneficio no canto de velar polos enfermos.

O multimillonario Edward Vogler e o doutor Gregory House son dúas personaxes da coñecida serie House M.D. Con todo, en Galiza acontece algo non moi diferente que non ten nada de ficción. Estamos a ser testemuñas dunha privatización lenta –mais implacábel– da sanidade pública que podería rematar con décadas de loita a prol dunha sanidade universal.

https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/colapso-sanidade-publica-medtronic
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

INFORMACIÓN BUS PARA A MANIFA DO DÍA 10 DE FEBREIRO EN COMPOSTELA

BUS

Para anotarse ao Bus que porá a Plataforma SOS de Ourense para acudir a manifestación do domingo día 10 en Compostela enviade un correo a:

plataformasanidadeourense@gmail.com

MANIFESTACION FEBREIRO 2019-002

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario