O deterioro da sanidade pública en Galicia ten un máximo responsable: Núñez Feijóo.Artigo de opinión de P. Vaamonde

O deterioro da sanidade pública en Galicia ten un máximo responsable: Núñez Feijóo

O goberno de Rajoy actuou desde o primeiro momento, e de forma implacable, co obxectivo de degradar e descapitalizar os servizos públicos para xerar espazos de negocio ás empresas privadas. A sanidade foi seriamente atacada. O funesto Real Decreto 16/2012 significou unha auténtica contrarreforma que provocou graves prexuízos, difíciles de reparar, aos sistema sanitario, aos profesionais e, sobre todo, aos cidadáns. A restauración do dano causado debe ser unha prioridade do novo goberno. A ministra Carmen Montón coñece ben as dificultades deste obxectivo: na Consellería de Sanidade valenciana non llo puxeron nada fácil.

Pero en Galicia segue a gobernar o Partido Popular e a degradación da sanidade pública continúa baixo a batuta de Núñez Feijóo, que é un experto e convencido privatizador. Foi a man dereita de Romay cando implantaron en Galicia as nefastas Fundacións Sanitarias que despois tivo que rescatar –e incorporar ao Sergas- o goberno progresista, pois estaban todas en quebra. Tamén foi presidente de Correos (2001-2003) e aproveitou a ocasión para privatizar dita empresa pública.

No primeiro mandato, iniciado en 2009, o presidente da Xunta afirmou que podería privatizar actividades relacionadas coa sanidade pero nunca tocaría o núcleo duro do sistema: a bata branca. Como adoitan actuar no PP, Núñez Feijóo non tardou en facer xusto o contrario do que viña afirmando. Comezou coa rápida externalización de servizos de apoio (subministro e loxística, mantemento, limpeza e enerxía, cita previa, telecomunicacións, catering, etc) pero a privatización continúa, afectando a actividades tan importantes para o control do sistema sanitario como a alta tecnoloxía, o Laboratorio Central de Galicia, a investigación e mesmo as contratacións públicas do Sergas. É dicir: entrega a intelixencia e os datos máis sensibles da sanidade a mans privadas, que así deixan de estar baixo o control estrito da Administración.

O resto do artigo nesta ligazón:

http://praza.gal/opinion/4677/o-deterioro-da-sanidade-publica-en-galicia-ten-un-maximo-responsable-nunez-feijoo/
Advertisements
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

A Adicación Exclusiva no Sístema Público de Saúde. Manifesto da AGDSP

Hai un sector importante dos médicos que  conta co apoio dalgunhas asociacións corporativas e sindicais e que están a facer campaña a prol da supresión da adicación exclusiva no sistema sanitario público. A Asociación Galega pola Defensa da Sanidade Pública acaba de publicar un manifesto, reflexionando sobre este tema:

logo agdsp

MANIFESTO DA AGDSP EN DEFENSA DA DEDICACIÓN EXCLUSIVA DOS MÉDICOS Á SANIDADE PÚBLICA

Ante a ofensiva do autodenominado “Colectivo de Médicos Gallegos que compatibilizan asistencia pública y privada”, que están a realizar accións para conseguir a supresión da dedicación exclusiva no Sistema Sanitario Público Galego -co apoio dalgúns Colexios de Médicos-, desde a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) queremos denunciar que a supresión da dedicación exclusiva podería ter graves consecuencias:

1.-  Incrementaría a corrupción e os conflitos de interese, xa que:

-Impulsa e lexitima a dobre dedicación, para que o persoal facultativo do Sergas poida traballar  nos centros privados concertados,  posibilitando o control da demanda (creando listas de espera nos hospitais públicos) e a selección dos pacientes a derivar (de acordo aos intereses e rendibilidade empresarial). Como exemplo, no Hospital San Rafael da Coruña, máis do 80% do persoal médico pertence á plantilla do Hospital da Coruña (CHUAC), do que recibe os pacientes polo concerto.

-Existe unha relación estreita entre crecemento das listas de espera e a dobre dedicación do persoal dos servizos hospitalarios públicos, dado que procuran o incremento das derivacións e como conseguinte dos propios beneficios

– É de sobra coñecido pola poboación que moitos pacientes acoden a determinados especialistas (incluíndo os propios xefes de servizo) para saltar as listas de espera de probas diagnósticas ou intervencións  cirúrxicas, agravando a desigualdade no acceso ao sistema.

-Ceder a prescrición de probas diagnósticas e do tratamento dos pacientes dos centros públicos a médicos sen dedicación exclusiva, pode levar a que sexan eses mesmos profesionais os que as leven a cabo. Isto xera conflitos de interese e corruptelas. Moitos estudos confirman as grandes diferencias observadas na indicación de probas como TAC, RMN ou intervencións como  bay-pass coronarios, prótese de xeonllo,  cirurxía do túnel carpiano,  cancros de mama, próstata, tiroides ou na hemodiálise (*). Os hospitais privados realizan máis intervencións deste tipo xa que producen beneficio económico.

Esta situación podería  ser especialmente grave na detección de pacientes para doazón de órganos e tecidos; os códigos éticos e as recomendacións internacionais advirten da necesidade de non mesturar esta actividade co comercio. Debemos ter en conta que a Xunta separou a xestión da doazón de sangue e transplantes do Sergas e a encomendou a unha Axencia con un modelo de xestión privada, o que pode reducir os controis e incrementar os conflitos de interese nas súas relacións cos centros privados (San Rafael, Grupo Quirón, FRIAT …) adxudicatarios destes servizos.

2- Suprimir a dedicación exclusiva forma parte dunha estratexia dirixida a beneficiar e fortalecer ao hospitais privados (moitos están sendo comprados por multinacionais como Quiron-Fresenius ou HM-Hospitales) e complementaría as medidas adoitadas recentemente por Núñez Feijóo:

-Lei de Garantías de Tempos Máximos de Espera,  aprobada a finais de 2017; é unha lei tramposa: debería defender un dereito dos cidadáns pero realmente está deseñada para garantir a derivación aos hospitais privados dos  pacientes con máis de 60 días en listas de espera de cirurxía ou 45 no caso de consultas e probas diagnosticas.

O Acordo  Marco, para que mediante un Contrato de Servizos, as empresas adxudicatarias presten asistencia a pacientes da Seguridade Social no EOXI da Coruña. Este acordo compromete preto de cen millóns de euros para os próximos catro anos representa un cambio radical no modelo de concertación cos centros privados para realizar todo tipo de consultas, intervencións cirúrxicas, probas diagnosticas, rehabilitación, doazón de sangue e órganos,  rehabilitación e hemodiálise, e permitirá aos hospitais privados planificar os seus recursos e actividades a medio e longo prazo  ao ter garantidos ingresos e pacientes. O acordo permite ademais ao persoal sanitario do CHUAC traballar nos centros adxudicatarios, mesmo en horario de mañá, incumprindo a lei de incompatibilidades(**) e permitindo aos centros privados aforrar no capitulo de persoal (o máis gravoso para calquera empresa). Esta mestura inadmisible de persoal de diferentes dependencias nos centros concertados,  permitira  incrementar a súa influencia sobre os procesos derivados e reducir  persoal, dado que boa parte da actividade será realizada por profesionais públicos.

3.- A dobre dedicación conculcaría a “Lei de Protección de Datos” xa que pode permitir ao centro privado dispoñer de datos administrativos do Sergas e dos datos sanitarios dos pacientes aos que non terían acceso de existir unha clara separación público-privada. Estes datos de alta sensibilidade están a disposición dos profesionais do Sergas na súa condición de empregados públicos, e especialmente dos xefes de Servizo con dobre dedicación, que teñen acceso libre a toda a documentación do seu servizo e  das listas de espera.

4.- A dobre dedicación do persoal medico do sistema público reduciría (aínda mais)  a posibilidade de traballo dos novos profesionais, que ademais dos recortes de prazas perpetrado pola Xunta nos últimos anos (1.540 desde o 2009)  terían unha menor oferta de traballo  nos centros públicos e privados que estarían ocupadas pola mesmas persoas. Segundo os datos dos Colexios de Médicos en 2017 emigraron 217 novos/as facultativos/as e 157 no 2016.

5.- Esta medida xeraría aínda mais desigualdades e enfrontamentos  entre os traballadores dos centros sanitarios, dado que  a dobre dedicación favorece soamente a unha parte do persoal facultativo, que se beneficiaría de boa parte dos próximos  incrementos do capítulo I, mentres que non beneficia á maioría dos médicos nin ao persoal de enfermaría ou de apoio, o que repercutiría negativamente sobre o traballo en equipo  e o clima laboral.

5.- Acabaría con un dos poucos incentivos profesionais. O complemento de dedicación exclusiva pon en valor e premia a dedicación e o compromiso do profesional co sistema sanitario  público.

6.- A supresión da dedicación exclusiva, de producirse, sería un acto ilegal. Vulneraría de forma flagrante a Lei 53/1984 sobre Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas. Esta lei (de rango orgánico) ten como principio fundamental a dedicación do persoal ao servizo das Administracións Públicas a un só posto de traballo, sen máis excepcións que as especificadas na propia lei, que non poden impedir ou menoscabar o estrito cumprimento dos seus deberes ou comprometer a súa imparcialidade ou independencia. O persoal comprendido no ámbito de aplicación desta Lei non pode compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante substitución, dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público, entendéndose comprendidas as entidades colaboradoras e as concertadas na prestación sanitaria.

Resulta inaceptable o apoio dalgúns Colexios de Médicos a este colectivo que goza dunha saneada situación laboral, mentres que algúns profesionais tiveron que emigrar, e outros están en paro ou traballan en condicións de gran precariedade. Os Colexios deben representar a todo o colectivo e protexer o dereito a unha boa sanidade pública para toda a cidadanía. O seu papel non é defender a situación privilexiada duns poucos.

A AGDSP non só está en contra da supresión da Lei de Incompatibilidades se non que considera necesaria a obrigatoriedade da dedicación exclusiva de todo o persoal que traballe no sistema Sanitario Público de Galicia. Esiximos que a Xunta cumpra a lei, impedindo que os profesionais do Sergas traballen nos centros concertados,  comezando sen mais demora polos xefes de Servizo, que deben elixir xa entre dúas actividades incompatibles e lesivas para o Servizo Galego de Saúde, os seus profesionais e os seus pacientes.

* Axencias de Avaliación das Tecnoloxías do Sistema Nacional de Saúde e Atlas VPM de variacións na Práctica médica

** Existen moitos estudos que relacionan a xestión privada e os conflitos de interese coa sobreutilización da Alta tecnoloxía e da cirurxía, dentro e fora de España. Estes feitos foron denunciados por aseguradoras de Alemaña, que confirmaron a realización de moitas intervención cirúrxicas co único obxectivo de incrementar os beneficios dos centros sanitarios e os seus profesionais

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Carmen Montón, nova ministra de sanidade

Carmen Montón, nova ministra de sanidade. Vai ter moito traballo. O PP deixa unha herdanza desastrosa: unha xestión de desigualdade e privatización.

https://sossanidadepublica.wordpress.com/2018/06/05/carmen-monton-nova-ministra-de-sanidade-vai-ter-moito-traballo-o-pp-deixa-unha-herdanza-desastrosa-unha-xestion-de-desigualdade-e-privatizacion/
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

“Carta de dereitos das persoas usuarias dos servizos de saúde mental”.

MGSM

Un traballo que o Movemento Galego da Saúde Mental pon a disposición da sociedade galega.

V Xornadas do Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM), Santiago 2 de xuño de 2018

Benito López de Abajo, médico forense, e Miguel Vieito, xurista, experto en dereito sanitario, presentaron a “Carta de dereitos das persoas usuarias dos servizos de saúde mental”, un documento elaborado por un grupo de traballo multidisciplinar onde participaron varias persoas.

Non é unha opinión do MGSM, é a legalidade.

Pretenden que sexa un documento vivo, que se actualice cos cambios normativos.

http://movementogalegosaudemental.gal/carta-de-dereitos/
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

O VINDEIRO 1 DE XUÑO. MANIFESTACIÓN NA COMARCA DO SALNÉS

MANI EN VILAGARCIA

Imaxe | Posted on by | Deixar un comentario

SOBRE O PECHE DE CAMAS DURANTE O VERÁN NO CHUO. Nota de prensa da Comisión de Centro

33782047_1983146105092970_1855064321525022720_n

Imaxe | Posted on by | Deixar un comentario

A sanidade española xa non está entre as 10 mellores do mundo.

La sanidad española ya no es de las 10 mejores del mundo: cae al puesto 19

De estar entre los diez primeros al puesto 19. Esa ha sido la significante caída que ha sufrido la atención sanitaria en España en tan solo un año según un estudio publicado por la revista The Lancet.

El portal se hace eco de una investigación que mide la calidad del sistema sanitario de los 195 Estados del mundo mediante la comparación de datos de 32 causas de muerte curables con una atención médica adecuada, como la tuberculosis o el tétanos, para adjudicar una puntuación de 0 a 100.

Las cifras de 2016 sitúan a España, con sus 92 puntos, en el puesto número 19 lo que supone un descenso de diez posiciones respecto a la estadística de 2015.

Las naciones que encabezan la tabla son Islandia, Noruega y Holanda, mientras que a la cola se quedan la República Centroafricana, Somalia y Guinea-Bissau. En la clasificación, España se encuentra por delante de Francia y Grecia. Del otro lado, Andorra, Italia e Irlanda superan al SNS coordinado por Dolors Montserrat.

La llamativa diferencia puede tener su explicación en que, en este nuevo trabajo, The Lancet toma más variables para establecer la puntuación. Además, hay que tener en cuenta que la media global ha aumentado considerablemente debiéndose, principalmente, a las mejoras sanitarias de las zonas del África subsahariana y del sudeste asiático.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-sanidad-espanola-ya-no-es-de-las-10-mejores-del-mundo-cae-al-puesto-19-5566
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario