Denuncian que a UCI Coronaria do Hospital de Ourense “ten buracos no chan”

Denuncian que a UCI Coronaria do Hospital de Ourense “ten buracos no chan”

CC.OO. alerta do “desastroso estado” no que se atopa esta unidade hospitalaria. Pola súa banda, O Sergas aclara que esta “deficiencia” no chan non supón ningún risco para a saúde dos pacientes ingresados na unidade.

http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/99617-denuncian-uci-coronaria-hospital-ourense-ten-buracos-chan
Advertisements
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

É a solución o Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia?

É a solución o Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia?

Xosé Mª Dios Diz

O pasado 13 de xuño, tivemos a 3ª xuntanza do Consello Técnico de AP de Galicia. A valoración que facemos da mesma é que tivo luces e sombras.

Cousas positivas foron que as comisións previstas, constituiranse en 10 días e estarán en funcionamento na primeira quincena de xullo, onde teremos a 4ª xuntanza do Plenario do CT e se presentarán as Comisións e comenzarán a funcionar ese día.

O pasado 13 de xuño, tivemos a 3ª xuntanza do Consello Técnico de AP de Galicia. A valoración que facemos da mesma é que tivo luces e sombras

Conseguimos que nos dixeran dende o SERGAS (e que non estivemos de acordo) quénes serán o Presidente do CT (o Xerente do SERGAS) o Vicepresidente (Aboal) e o/a Secretario/a (alguén tamén do SERGAS…….).

Luces tamén no número e funcionalidade das Comisións (serán 14): teremos unha por cada categoría de traballador@s nos Centros de Saúde e PACs e unha Multidisciplinar onde estemos representados tod@s. Nesta, se describirá a Carteira de Servizos de cada categoría e se elaborará o Novo Modelo de Atención Primaria. Teremos outra Comisión para evaluar a Coordinación entre Atención Primaria e Atención Especializada. Outra para realizar a desburocratización das consultas (IT, informes, certificados, etc.). Outra para valorar cómo realizar o Triaxe das persoas que acuden na sobredemanda de cada profesional. Outra comisión sectorial para a potenciación de actividades de promoción e prevención, así como de intervención comunitaria. Outra comisión sectorial sobre análise demográfico e avaliación de necesidades asistenciais. Outra para valorar a prescrición eficiente de medicamentos e probas diagnósticas e recomendacións de “non facer”.

Estas comisións, de 10 membros, máis ou menos, poderán incorporar expertos/as na materia de que se trate, terán un prazo de realización de traballos establecido previamente e dar as conclusións non máis alá de 3 meses. Calculamos que no mes de Outubro, teremos un Novo Modelo de Atención Primaria en Galicia, consensuado por todolos estamentos da AP.

Pero tamén temos cousas cas que non estamos de acordo: solicitamos dende a primeira xuntanza do CT un censo de traballadores/as do SERGAS por categorías (…e o pedimos varias veces) e non se nos da. Sin éste censo, non podemos saber os/as profesionais que fan falta en cada estamento de traballo nos Centros de Saúde, algo importantísimo para poder definir as prazas que se necesitan en cada categoría.

A administración considera que unha das medidas para quitar burocracia os/as médico/as é a posibilidade de que dende os Centros Concertados, podan emitirse receitas a cargo do Sergas, algo co que estamos radicalmente en contra pois será a porta de entrada das entidades privadas a medicalización… a costa do SERGAS e de todos/as nós.

Si consideramos que a falta de sustitutos/as nas diferentes categorías, é a causa fundamental de casi todolos males da AP, o contrato de sustitución que oferta a administración (e que o Grupo de Precarias pola mellora da AP considera de “escravitude”), ten que cambiar. Ofertar algo digno, que dé estabilidade, que faga que regresen todolos/as profesionais que se marcharon do sistema e un salario acorde co esforzo feito durante moitos anos para poder exercer con profesionalidade un posto de traballo digno na administración sanitaria.

Resolver o problema dos PACs, que levan en folga permanente máis dun ano, é prioritario. Dende o CT, fixemos fincapé en buscar solución o conflicto e solidarizámonos cas súas demandas e ca concentración que se fixo diante da consellaría para reivindicar as súas medidas de mellora.

Non estamos de acordo ca previsión que fai o Sergas para evitar a sobredemanda de persoas nos C. de S. (persoas que non piden a cita e queren ser atendidos/as). Falan de que primeiro sexa o PSX o que o determine e logo pase a enfermaría para definir quen atende a esa persoa (e si debe ser atendida ese día). Non sabemos si o sistema é operativo ou non, pero teremos, na comisión correspondente, que resovelo de forma eficiente.

O SERGAs fala de que a Atención Primaria terá unha Dirección independente da de Hospitalaria, pero non o concreta. Fala dunha persoa e nos consideramos que ten que ser un equipo, con orzamento propio e diferenciado da Hospitalaria, con capacidade de autoxestión e que ten que chegar ata o 25% do orzamento total nos vindeiros anos.

O que están facendo os colectivos que estamos no CT, é unha negociación co SERGAS, e por suposto, non está reñido cas medidas de presión que se podan realizar, neste momento e no futuro

Cando a administración éncheselle a boca decindo que quere máis prazas MIR, lle decimos que primeiro ten que ter as Unidades Docentes para poder formalos: pedir está ben, pero ter a capacidade de atendelos/as, tamén.

A administración ven de adicar 21 millóns de euros en mobiliario, ordenadores e impresoras…nós lle dicimos que pedimos persoas, non tanto o material (que tamén…) pero si aparecen 21 millóns de euros para ésto: non é prioritario atender as demandas de diferentes colectivos que levan demandando solucións moitos meses?

Tamén lle decimos a administración que faltan categorías importantísimas nos Centros de Sáude: os/as Psicólogos/as, Logopedas, Fisioterapéutas, Terapeutas Ocupacionais, Xeriatras, etc. Débese ter en conta a estos/as colectivos pois, aparte de facer o seu traballo de forma eficiente, quitarían carga de traballo a outros/as profesionais (e a larga aforrarían costes o sistema).

O que están facendo os colectivos que estamos no CT, é unha negociación co SERGAS, e por suposto, non está reñido cas medidas de presión que se podan realizar, neste momento e no futuro. Si consideramos que as iniciativas da administración non satisfacen o que estamos expoñendo, que consideramos de xustiza e moitas delas de fácil realización, teremos que considerar facer as mobilizacións contundentes, que consideremos oportunas.

Se pensamos en como estabamos fai 6 meses e en como estamos agora, consideramos que se están dando pasos en positivo cas luces e sombras que relato neste artigo

Evidentemente, todo o exposto non é posible si a administración non pon un orzamdnto axeitado e que de resposta o que se pretende facer, que é un Novo Modelo de AP en Galicia.

Despois da desconvocatoria de folga do 8 de abril, por parte do Comité de Folga (que considerou que a administración cumpleu no momento o falar dos 5 puntos que considerábamos irrenunciables) estamos no momento da negociación. Si pensamos en como estabamos fai 6 meses e en como estamos agora, consideramos que se están dando pasos en positivo cas luces e sombras que relato neste artigo. O tempo dará e quitará as razóns a todos/as nós. E os/as asegurados/as do Sistema Sanitario Público Galego estarán mellor atendidos do que o están agora.

https://praza.gal/opinion/e-a-solucion-o-consello-tecnico-de-atencion-primaria-de-galicia
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

Extensión da Hospitalización a Domicilio para atender a pacientes crónicos a toda Galicia

Ante a información do presidente da Xunta da extensión da Hospitalización a Domicilio para atender a pacientes crónicos a toda Galicia, incrementando sus recursos, desde a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública queremos comunicar:

1- Que esta medida supón un novo avance no modelo medicalizado e hospitalo- céntrico do SERGAS e unha nova descapitalización e depauperación da Atención Primaria (pouco atractiva para o modelo de mercado sanitario que desenvolve o Sr. Feijoo.

2.- A Xunta recortou o orzamento e o persoal da AP en 190 millóns de euros desde o 2009, mentres aumentou o hospitalario en 435 millóns.

3.- Durante os últimos anos á AP amputáronselle servizos esenciais para garantir a súa función de eixo do sistema: a atención de urxencias que pasou aos PAC (á conta da continuidade da atención), os programas de detección precoz de enfermidades substituídos por screening poboacionais controlados polos hospitais (moi custosos e de resultados incertos) ou o control das baixas laborais por enfermidade, trasladado ás mutuas, etc.

4.- A AP perdeu ademais a súa autonomía de xestión que pasou ás xerencias hospitalarias tras a creación das EOXIS (a Xunta modificou para iso a Lei Galega de Saude).

5.- Aínda que algúns sectores profesionais poden percibir todo isto como un alivio da carga de traballo, a realidade é que supón un paso máis na senda de transformar a AP nun nivel cada vez máis subalterno e irrelevante.

6.- Dous datos reflicten esta situación de deterioración e abandono da AP:

 • A fuxida de parte da poboación de maior nivel económico aos seguros privados (o 20% da poboación ten seguro privado, que creceu un 3,4% en 2016, 4,24 en 2017 e 5,6% en 2018.

 • A utilización disparada dos servizos de urxencias pola pobación: supuxeron 19,9% das consultas en 2009, 27,1 en 2011 ou 27,1 e 30,15 non 2017. Isto é o resultado das listas nos Centros de Saúde e as dificultades de acceso a probas diagnósticas da AP. Esta utilización asóciase con maior risco para os pacientes polo descoñecemento do paciente, pérdida da continuidade da atención e un aumento dáamedicación).

7.- Consideramos necesario e urxente acabar con estas medidas de corte electoralista e plantexar a potenciación e reforma da AP como garantía para a accesibilidade, a racionalidade e a calidade dá atención de saúde.

Asoacion Galega para a Defensa da Sanidade Publiuca

9 de xullo do 2019

image.png
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

NOMEAMENTO DO NOVO XERENTE DA EOXI DE OURENSE

COMUNICADO DA ASOCIACIÓN GALEGA PARA A DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

Ante a noticia do cesamento do Dr. Félix Rubial como xerente da EOXI de Vigo, desde a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) queremos comunicar:

1.- Consideramos que se trata dunha boa noticia para a sanidade pública e a cidadanía da área sanitaria de Vigo.

2.- Estimamos que este cese debería terse realizado hai moito tempo, tendo en conta o triste e desafortunado papel desenvolvido polo Dr. Rubial na construción, posta en funcionamento e xestión do Hospital Álvaro Cunqueiro, acollido ao modelo de xestión público-privada. O proceso de construcción e posta en marcha deste hospital estivo repleto de irregularidades, problemas asistenciais e barreiras ao acceso da poboación á atención hospitalaria.

3.- Esta situación contribuíu a que a área de Vigo teña as listas de agarda máis importantes de Galicia, mesmo tendo en conta que máis da metade das mesmas estean ocultas.

4.- O seu papel como xestor da EOXI supuxo un incremento dos problemas para a Atención Primaria da área, á que someteu a recortes de recursos, limitacións de acceso as probas diagnósticas e a interconsultas cos servizos hospitalarios.

5.- As grandes mobilizacións sociais e profesionais en contra desta deriva, marcaron a xestión da área polo xerente agora destituído, que foi, en todo caso, un fiel cumpridor das políticas impostas desde a Consellería de Sanidade e a Xunta de Galicia de recortar e privatizar a asistencia sanitaria de Galicia e de Vigo.

6.- Desexamos que esta decisión sexa o comezo dun proceso de cambio e rectificación da política sanitaria impulsada por Núñez Feijoo e o seu Conselleiro. De todolos xeitos, desde a AGDSP non agardamos grandes mudanzas xa que as decisións de política sanitaria están deseñadas e impostas desde o goberno da Xunta, sendo o xerente cesado un mero executor das mesmas.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública. 

5/7/2019

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

SOS Sanidade Pública presenta un manifesto conxunto con outras organizacións pola mellora da atención primaria e coas esixencias ante a próxima reunión do Comité Técnico

Diante do anuncio da próxima reunión do Comité Técnico de Atención Primaria, na que a Consellería fala de validar o seu regulamento nada máis, SOS Sanidade Pública e outras organizacións profesionais acordan o seguinte manifesto conxunto:

MANIFESTO EN DEFENSA E MELLORA DA ATENCIÓN PRIMARIA EN GALICIA

As organizacións sociais e profesionais que o subscribimos este Manifesto, denunciamos que a Atención Primaria sofre unha situación de abandono, marxinación e sometemento como consecuencia dos recortes de recursos e do abandono da promoción e prevención da saúde. O actual modelo de AP se centra na curación da enfermidade e na consulta medica.

Consideramos que os recortes e a precariedade laboral afectan a:

 • Os/as profesionais dos distintos estamentos, integrados/as nos Equipos de Atención Primaria dos Centros de Saúde: medicina familiar, pediatría, enfermaría, servizos de urxencias, persoal auxiliar, PSX, traballo social, hixienista, odontoloxía.. , sometidos/as a unha inaceptable situación de frustración profesional, sobrecarga de traballo e precariedade laboral.
 • Poboación que soporta esperas irracionais para acceder a unhos Centros de Saúde masificados, que non ofertan unha atención integral, comunitaria,  participativa e de calidade.

Por todo isto esiximos:

 • Incrementar o orzamento de AP ata alcanzar o 25% do total.
 • Recuperar as Xerencias de Atención Primaria en mans dos hospitais.
 • Repoñer e  incrementar as prazas de todas as categorías profesionais e laborais perdidas polos recortes nos Centros de Saúde e Servizos de Urxencias (PAC),  para acabar coa masificacion das cotas e Centros de Saúde e garantir a calidade da atención.
 • Recuperar o modelo de Equipos e Saúde Comunitaria, incorporando a novos/as profesionais como psicólogos/as, fisioterapeutas, hixienistas, traballadores/as sociais, para garantir unha atención integral da saúde.
 • Acabar coa precariedade laboral.
 • Reducir a burocracia innecesaria.
 • Establecer con claridade e mediante o acordo, as funcións e tarefas de cada grupo profesional, para proporcionar unha atención de saúde integral.
 • Desenvolver instrumentos de participación social e profesional.

Consideramos que en esta estratexia deberíanse involucrar os Sindicatos,  a todo o persoal dos Centros de Saúde, as súas organizacións representativas e a poboación.

Consideramos que para alcanzar estes obxectivos e necesario combinar medidas de presión e de negociación: os sindicatos nas Mesas Sectoriais e os colectivos sociais e profesionais no Consello Técnico de Atención Primaria de Galicia.

O Consello deberá  ser o órgano onde analizar, debater e aprobar os cambios na AP coa creación de comisións especificas e un tempo de traballo concreto das mesmas.

A gravidade da situación e a urxencia esixe que a administración convoque a estes organismos e os dote dunha auténtica capacidade para negociar e chegar a acordos.

No caso de que isto non fora así, non comprometemos a acordar as medidas de mobilización e presión laboral e cidadá que sexan necesarias.

LOGO2 SOS.jpg Ourense

https://sossanidadepublica.wordpress.com/2019/06/12/sos-sanidade-publica-presenta-un-manifesto-conxunto-con-outras-organizacions-pola-mellora-da-atencion-primaria-e-coas-esixencias-ante-a-proxima-reunion-do-comite-tecnico/
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

NOTA SOBRE A FOLGA CONVOCA POLOS MÉDICOS DE AP DE GALICIA O DÍA 19 DE XUÑO

 

O tema da folga de medicos de AP foi tratada na ultima reunion da Plataforma SOS. A descision foi de non  opoñerse a una mobilizacion convocada por un colectivo de traballadoras/es en defensa da  mellora da sanidade pública.

SOS como plataforma que aglutina a todos os colectivos  non pode ter unha participación activa sen contar co resto de traballadoras/es dos Equipos de Atención Primaria, dos sindicatos e do resto de organizacións que integran a plataforma.

 Como temos acordado, por consenso,  SOS apoia todas as mobilizaciones na mellora da sanidade publica pero soamente se implica nas que son acordadas de manera consensuada por todas as organizacións que a integran.

Galicia Xuño do 2019

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

A enfermería érguese contra a precariedade no Sergas e tinguirá de negro as oposicións deste domingo

https://www.facebook.com/enfermeiraseventuaisenloita/videos/647293912378962/

A enfermería érguese contra a precariedade no Sergas e tinguirá de negro as oposicións deste domingo

“Que pasaría se as eventuais do Sergas deixáramos de coller o teléfono durante un mes?” A pregunta é a reflexión final dunha enfermeira do Servizo Galego de Saúde. Nun vídeo con milleiros de visitas, resume boa parte das reivindicacións dun colectivo que visibilizará masivamente este domingo o seu fastío pola precariedade case eterna coa que conviven.

“Ata aquí chegamos, non podemos máis; non imos permitir que nos precaricen máis”, di Catuxa, unha das enfermeiras portavoz de Eventuais en Loita, colectivo que logrou reunir todas as reivindicacións –e das diferentes áreas sanitarias galegas– dos enfermeiros e enfermeiras eventuais de Galicia. Este domingo 12 de maio están chamados en Silleda ao concurso oposición ao que se presentarán máis de 8.800 persoas. Todas os que queiran seguir traballando no Sergas e manterse nunhas listas de contratación duns 10.000 profesionais aos que a cualificación destas probas suponlles o 60% da súa nota.

Ese será o destino da inmensa maioría, xa que as probas do domingo ofrecen 830 prazas e só 372 para a quenda libre. Milleiros de enfermeiras seguirán ocupando ocos estruturais no sistema sanitario público, encadeando contratos de días ou semanas, agrandando o seu extenso folio de vida laboral, pendentes do teléfono cada pouco para saber como e onde traballan á xornada seguinte, sen posibilidade de planificar ou conciliar, minguando a capacidade dunha axeitada atención e teimando na precariedade. A media de tempo que precisa este colectivo para acadar unha praza de vez no Sergas pode chegar aos quince anos.

https://praza.gal/acontece/a-enfermeria-erguese-contra-a-precariedade-no-sergas-e-tinguira-de-negro-as-oposicions-deste-domingo
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario